Webcenter

Webcenter er et webbaseret korrekturværktøj, hvor alle relevante parter kan/skal godkende korrekturgange via en web-browser. Dette giver en dokumenteret procedure, hvor historikken altid kan synliggøres.