Prøvetryk

hl-repro ved, hvor vigtigt det er, at godkendte prøvetryk stemmer overens med det færdige tryk.

Derfor sikrer vi den højeste kvalitet i prøvetryk med Kodak Approval og GMG.

Med Kodak Approval kan vi fremstille prøvetryk med ægte rasterpunkter, hvor hvid og alufarver kan vises. Det tilbyder vi på alle aktuelle tryksubstrater - f.eks. papir, karton, bølgepap og folier - transparente eller metalliserede. Med trykprofilen sørger vi for, at punkttiltaget og farver svarer til det, som senere fremstilles på trykmaskinen.

Med GMG fremstiller vi farvestyrede prøvetryk med simuleret tryksubstrat. Her bruger vi også profilerne fra kundernes egne trykmaskiner, så vi sikrer ligheden mellem prøvetryk og det færdige produkt.